Zelf aan financiële pensioenplanning doen

‘Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen in de toekomst onmogelijk nog het risico op langer leven dekken.’ Dat las ik afgelopen week in de media. Wat een onzin! En wel om twee redenen. Allereerst, waarom moet pensioen levenslang zijn? En ten tweede, het pensioen kan naarmate ik ouder word veel beter – en naar eigen inzicht - aangepast qua hoogte én duur.

10 March 2014
Theo Gommer ›

Pensioen is niet meer standaard. De een wil de zekerheid van een levenslang geïndexeerd pensioen, de andere wil zoveel mogelijk pensioengeld op de pensioendatum als lumpsum om inderdaad leuke dingen mee te doen. De derde schat in dat hij na pensioendatum nog 10-15 jaar gezond leeft. Hij wil het dan heel goed hebben, daarna mag het marginaal zijn, op basis van de AOW en een beetje extra. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft immers onderzocht en bewezen dat je van de AOW kunt leven.

Financiële pensioenplanning
Mede bepalend zal daarbij zijn hoe het met de woonlasten is en of er ander vrij vermogen is. Kortom, iedereen moet zelf aan financiële pensioenplanning kunnen doen! Pensioen is verder gewoon een zak met geld: míjn zak met geld. Daarmee wil ik veel kunnen doen op mijn manier.

Omdat er echter wel een fiscaal voordeel aan is gegeven, is het logisch dat er opnameregels zijn. Wil je dat niet, dan moet je gewoon vrij sparen in Box III. En dat het pensioengeld er niet in één keer doorheen gejast kan/mag worden.

De waarheid ligt dus in het ‘libertair paternalistisch’ midden, volgens mij.

In Zwitserland mag ik 25% (van mijn gekapitaliseerd pensioen en/of pensioenkapitaal) als lumpsum opnemen op pensioendatum. Dat wil ik echter op ieder gewenst moment kunnen doen, zowel voor als na pensioendatum. Als ik 65 ben, weet ik immers niet hoe ik mij voel als ik 75 ben.

Verder vind ik dat 25% ‘gereserveerd’ moet blijven voor levenslang pensioen. Dan houd ik 50% over, die ik in minimaal 5 jaar en maximaal dus levenslang mag opnemen.

Dat verwerken we allemaal in www.mijnpensioenoverzicht.nl, en iedereen kan dan aan zijn eigen persoonlijke financiële pensioenplanning doen. Daarnaast zijn er genoeg goede pensioen/financiële adviseurs die kunnen en willen helpen (betaald uiteraard).

Generatiediscussie is begonnen
De oplossing die ik ook las, was dat als de levensverwachting toeneemt – en dat blijft het geval de komende decennia – het pensioen – dus ook de lopende pensioenen – direct moeten worden aangepast. Naar beneden dus. Maar de tijd dat anderen ‘voor mij’ bepalen hoe ik – levenslang – met mijn eigen (pensioen)geld moet omgaan, is voorbij. Helaas snappen vooral de babyboomers dat nog steeds niet. Prima dat zij kiezen voor een solidair levenslang pensioen, maar dat is aan de x-generatie (vanaf 1960 geboren) niet – meer – besteed. De generatiediscussie ‘over de uitkeringsfase’ is dus ook begonnen!

En als dat gecombineerd wordt met een pensioenplicht voor iedereen (ook ZZP-ers) is er geen vuiltje aan de lucht. En heeft iedereen op pensioendatum ‘geld’ om mee te plannen.

Alleen de ‘gebakken pensioenlucht’ die aan de huidige ‘ouderen’ is aangeboden (een levenslang, goed – 70% - pensioen, met indexatie) levert nog een overgangsprobleem op. Dat lossen we echter niet op door vast te houden aan levenslang en bij een toenemende levensverwachting de pensioenen maar te verlagen.

Schrijf een reactie

U plaatst uw reactie door direct in te loggen met LinkedIn of met een van de andere socialmedia omgevingen.

Log in met om een comment te plaatsen